EMNER

Mere lys til Ø. Hjermitslev

Ø. HJERMITSLEV: Politikerne i teknisk udvalg har besluttet at sætte tre gadelamper op på Løvsangervej i Øster Hjermitslev. Og udvalget har tilmed besluttet, at kommunen betaler både opsætning og drift af de tre ekstra gadelamper. Løvsangervej er beliggende uden for byzonen. Forvaltnigen havde foreslået politikerne, at Ø. Hjermitslev Borgerforening skulle betale samtlige udgifter, inklusiv drift og vedligeholdelse, samt tilslutning til en privat el-måler. Og borgerforeningen havde tilbudt at betale etableringen af de nye lamper mod, at kommunen overtog den fremtidige drift og vedligeholdelse af lamperne. Driftsudgiften ville i så fald udgøre cirka 2.500 krroner om året. Men politikerne var i gavehumør og bevilgede penge til såvel opsætning som drift af de tre lamper. - Der har i mange år været ønske om at få belysning på den sidste del af Løvsangervej, siger formand for teknisk udvalg Karsten Frederiksen og tilføjer, at der kun er etableret gadebelysning i den østlige del af vejen. - Udvalget har ikke ønske eller mulighed for udvidelse af vores generelle gadebelysning. Men her mener vi, det er rimeligt, at kommunne opsætter masterne, og så må det være - som med al mulig anden gadebeslysning - at kommunen har driftsomkostningerne. I forbindelse med orkanen i januar kænkkede fem master på henholdsvis Sdr. Ringgade i Jerslev og på Røgelhedevej ved Hallund. De fem master var placereet udenfor byzonen, og disse master nedlægges nu helt. - Så overordnet har vi ikke forøget kommunens omkostninger til gadebelysning, konkluderer Karsten Frederiksen, der ikke håber, at bevillingen til Øster Hjermitslev tænder håb om mere lys fra andre af kommunens borgere. - Vi har ikke plads til mere i budgettet.