Mere magt i brug på ældreområdet

Stigning skyldes bl.a. en enkelt beboer, der blev akut fastholdt 17 gange.

Politikerne i ældre- og handicapudvalget fik i går en oversigt over magtanvendelsen på ældreområdet i 2008. Her viser tallene, at der er sket en stigning i akut fastholdelse fra 59 tilfælde i 2007 til 97 tilfælde i 2008. Akut fastholdelse bruges, når der er fare for, at en person udsætter sig selv eller andre for fare. Stigningen sidste år kan bl.a. tilskrives en meget dement beboer, der har været fastholdt i 17 tilfælde Desuden har to andre beboere været akut fastholdt i henholdsvis syv og seks tilfælde. Mere samarbejde - Jeg ved ikke om de her tilfælde kunne forebygges, men vi skal i hvert fald have noget mere samarbejde, siger ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V). Hun peger på, at man skal have noget mere samarbejde med handicapafdelingen, der har erfaring med, hvordan man arbejder pædagogisk for at undgå magtanvendelse. Ligesom på handicapområdet forsøger man fra Aalborg Kommunes side at få mere smidige regler på området. - Vi er altså ikke helt enige med ministeriet om, at reglerne er rigtige på det her område, siger rådmanden.