Planteavl

Mere majs på markerne

København, /ritzau/ Danske landmænd dyrker mere og mere majs. Det samlede areal i år er på knap 120.000 hektar mod 96.000 hektar sidste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Arealet med majs, der bruges til foder, er steget støt siden 1989, og det er næsten 10-doblet på 20 år. Blandt kornafgrøderne er arealet med vinterhvede og vinterbyg steget, mens der er blevet færre hektar med vårbyg, rug og havre. Arealet med sukkerroer og foderroer er blevet mindre, mens vinterraps og frø til udsæd begge er afgrøder i vækst. /ritzau/