Mere miljø

AAU:I øvrigt mener jeg, at der skal være større fokus på miljøet på AAU. Derfor fremsatte vi allerede 11.4. en række grønne initiativer, som AAU bør fokusere på for at være med til at sikre bedre miljø. Herunder øget fokus på brug af solenergi, jordvarme, indsamling af brugt glas separat samt elsparetiltag på AAU. Michael Thomsen formand, Partiet, Brandevej 10, Aalborg Øst mitho@privat.dk www.foreningen-partiet.dk