Mere og bedre

FOLKESKOLE:Alle har brug for at blive godt uddannet, og det er godt for samfundet at have en veluddannet arbejdskraft. Det kræver blandt andet en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne. Kristelig Fagbevægelse foreslår, at det kan ske ved, at undervisningspligten udvides til et sammenhængende forløb på 12-13 år, og ved at 9. klasse kan være en kombination mellem grundskole, erhvervsliv og uddannelsessteder. Selve ungdomsuddannelserne kan forbedres ved at blive opdelt i retninger for f.eks. bogligt stærke, erhvervsfaglige og praktisk stærke, eller det erhvervsfaglige og gymnasiale kan kombineres. Undervisningen i grundskolen kan forbedres ved, at der allerede tidligt i grundskoleforløbet bliver tænkt i differentieret undervisning og niveaudeling på tværs af klasser i udvalgte centrale fag. Udgangspunktet skal være elevernes forudsætninger, som vil være forskellige alt efter deres miljømæssige, kulturelle eller etniske baggrund. Derfor skal den enkelte skole have frihed til at afgøre, hvordan en niveaudeling kan gennemføres. Det vigtige er et passende miks mellem tryghed og udfordring. Skoletrætte elever skal opleve tryghed, selvom de udfordres, og de uddannelsesstærke skal opleve at blive udfordret, men stadig være trygge. Fundamentet for fremtidens medarbejdere bliver lagt i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne.