Mere omsorg og færre maskiner, tak

Livlig debat i Hobros røde skole om de ældres boligforhold

Enid Bak Rasmussen (tv) og Emmy Borup var med, da Den Røde Skole diskuterede boligforhold for ældre. Foto: Lars Pauli

Enid Bak Rasmussen (tv) og Emmy Borup var med, da Den Røde Skole diskuterede boligforhold for ældre. Foto: Lars Pauli

Alle de smarte indretninger så som vaskemaskiner er spildt ulejlighed i de nymodens ældreboliger, der er blevet indrettet i Hobro – pengene var bedre brugt på flere hænder og mere omsorg. Den holdning blev fremført og vakte stor debat, da Socialdemokraterne i Hobro havde den første "lektion" af den lokale udgave af Ritt Bjerregaards Røde Skole. Skoletimen blev holdt på Hobro Gymnasium og 25 deltog, deriblandt flere byrådsmedlemmer. Ældre og sundhed var i fokus. Elisabeth Christensen tog ordet og kritiserede de nye ældreboliger i Hobro (ombygningen af Hobro Alderdomshjem og Solgaven til leve- bomiljøer, red.) for ikke at tilgodese behovene hos de plejekrævende ældre. Lille køleskab alt rigeligt – De kan ikke bruge en vaskemaskine og alle de smarte indretninger til noget. Et lille kedel og et lille køleskab havde været alt rigeligt. Pengene var bedre brugt på hænder, mente Elisabeth Christensen. Jytte Lemvig Sørensen er medansvarlig for, at Hobro Alderdomshjem og Solgaven i Hobro blev ombygget til leve bomiljøer. Hun sad i ældrerådet, som politikerne tog med på råd om boligernes indretning. – Nu er det blevet sådan, at hvis du ikke har vaskemaskine i dit eget hjem, så kan du ikke få vasket tøj af hjemmehjælperen. Jeg vasker heller ikke tøj sammen med min nabo, sagde Jytte Lemvig Sørensen. Tanken med leve bomiljøer er, at beboeren er med i det daglige gøremål i den udstrækning, vedkommende formår - om det så bare er at kigge på, sagde Jytte Lemvig Sørensen. Kris Mølgård var medlem af Hobro Byråd da beslutningen om leve bomiljøerne blev truffet, og han lod forstå, at lejlighedernes indretning var dikteret af økonomien. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, onsdag