Brønderslev

Mere plads i fritteren

Børnene kunne slet ikke vente med at tage ny fritterlokale i brug

Børnene kunne slet ikke vente, da håndværkerne var rykket ud, måtte de tage de nye lokaler i brug. Skolefritidsordningen Hedegården på Hedegårdsskolen i Brønderslev har taget de ny lokaler i brug. Håndværkerne blev færdige en halv snes dage før tiden. - Vi fik i huj og hast sat en snor over, som blev klippet, og så tog vi lokalerne i brug, fortæller leder af skolefritidsordningen, Dorte Svendsen. Og børnene er glade for de nye, lyse lokaler, der får navnet 3'eren. Her er det 3. klasserne, der er, og de må til sommerferien overdrage lokalerne til de nye 3. klasser. Der rådes over 180 kvadratmeter. - Vi har valgt ikke at have faste vægge, men afskærmninger, der kan flyttes rundt, fortæller Dorte Svendsen. Der er så afdelinger med køkken, en kreativ afdeling, en hyggekrog med bløde møbler og en afdeling, hvor der kan spilles wii eller ses film. - Og skal der indrettes en biograf, er det hurtigt at rokere rundt. Alt er næsten på hjul. Der er store og små borde, så kombinationsmulighederne er mange i forhold til aktiviteterne. Både borde og rumadskillelse er på hjul, så de let kan flyttes rundt. Børnene kan deltage i madlavningen og sælge fra boden. Det er de tre 3. klasser - ca. 60 børn - der har indtaget den nye afdeling. Pædagog Annelis Kjeldsen siger, at det gode ved lokalet er de mange muligheder. - Og så har vi fået et herligt køkken. I alt er Hedegården på 255 børn, og trods den ny udvidelse er der stadig pladsmangel. Det ny byggeri er budgetteret til 2,6 mio. kr.