Børnepasning

Mere plads og personale

MINI-DUS:Birgit Ekstrøm har uret, når hun udtaler at der ikke er besparelser i forslaget om mini-dus, der er vedtaget uden SF's stemmer. I Aalborg kommune lukker alle vores børnehaver for optag af 3 årige børn i februar-maj måned og det betyder, at de børn der bliver 3 år derfra og indtil august bliver gående i dagplejen. En dagplejeplads er dyrere end en børnehaveplads, men når børnene bliver 3 skal de kun betale børnehavetakst, selvom de bliver i dagplejen. Det koster penge, som man fremover vil spare. Udover at der således spares penge ved at frigøre pladser i institutionerne, slipper man problemet med en alt for stram styring af kapaciteten i børnehaverne, så børnene ikke kommer i børnehave til tiden. Alternativt mener jeg, at vi burde øge kapaciteten i børnehaverne, altså sikre tilstrækkeligt mange børnehavepladser, mere plads til børnene og flere personaleressourcer.