Hundelev

Mere plads til børnene

NABOGRUND:Børnene i Børnehaven Regnbuen i Hundelev får lidt mere plads at boltre sig på fremover - nemlig på en kom-munalt ejet grund, der ligger i forbindelse med institutionen. Regnbuen ansøgte for nylig Kulturudvalget om råderet over en del af grunden, hvilket der nu er givet tilladelse til. Grunden skal bl.a. bruges til en bålplads til børnene.