Mere plads til elever

To pavilloner til specialklasse

HJØRRING:Bagterpskolen får pavilloner fra Lundergårdskolen og Børnehaven Spiren for at kunne rumme de ekstra specialklasser af DAMP-børn, som skolen underviser for amtet. Byrådet har vedtaget at betale 160.000 kroner til flyting og opsætning af pavillonerne. Udgiften bliver dog udgiftsneutral, da amtet betaler 52. 208 kroner ekstra i husleje fremover. Pavillonerne er helt nødvendige, da DAMP -klasserne er blevet udvidet fra to til fem klasser siden 2000. I år er der kommet en ekstra DAMP-klasse til. Pavillonerne er på 65 og 96 kvadratmeter. Pavillonerne skal placeres nord for Bagterpskolen ved eksisterende undervisningslokaler. Arealet der er specielt velegnet, da der er et stort asfalteret areal. Der skal plantes en bøgehæk i samme linje som de fritstående træer for at begrænse muligheden for at kigge ind i gårdrummet fra Aalborgvej.