Lokalpolitik

Mere plads til flere børn

Venter løsning på problemer omkring trafik og legeplads

AARS:Behovet for flere daginstitutionspladser i Aars er ikke til at komme uden om. Det store brede flertal i byrådet er heller ikke uenige om, at det er i byens mindste Børnehaven "Bakgården" på Løvsangervej, at pladserne skal findes ved at udvide de eksisterende bygninger med 140 kvadratmeter. Alligevel har beslutningen om at udvide været på vandretur frem og tilbage mellem socialudvalg, økonomi- og teknisk udvalg og byrådsalen i flere måneder. I morgen tager politikerne en ny runde i byrådssalen, hvor det formentlig vil bliver besluttet at bevilge 1,2 millioner kroner til projektet. Senest er udvidelsen blevet behandlet i økonomiudvalget, hvor borgmester Knud Kristensen erkender at taknisk udvalg har en pointe, når udvalget peger på de trafikale ulemper udvidelsen får for beboerne på Løvsangervej. Placeringen for enden af en blind vej giver anledning til overvejelser, konstaterer han. - Inden byrådsmødet er vi nødt til at have svar på en række spørgsmål, blandt andet omkring en udvidelse af stiforbindelserne, p-forhold og hvordan - og om - der kan skaffes plads til at udvide legepladsen, påpeger han. Med de rigtige svar anbefaler økonomiudvalget, at byrådet i morgen godkender at udvide Bakgården.