Mere plads til friskoleelever

HUNE:Eleverne på Hune Friskole har fået mere plads at røre sig på, og undervisningen kan foregå mere hensigtsmæssigt end tidligere. Det er konsekvensen af, at skolen fredag tog en pavillon på omkring 170 kvadratmeter i brug. Friskolen har købt pavillonen for 350.000 kr., fordi skolen fik pladsproblemer på grund af det stigende elevtal. 85 børn får nu undervisning på skolen, og dermed har skolen nået et niveau, som skoleleder Kaj Andersen forventer vil være stabilt i de kommende år. Ifølge Kaj Andersen betyder opstillingen af pavillonen, at 4./5. klasse og 6./7. klasse får hver sit klasselokale, og at det ikke længere er nødvendigt at bruge det samme rum til undervisning i edb og musik. Men allervigtigst er det, at der er sket forbedringer for skolefritidsordningen, som har 50 elever. - SFO"en havde elendige forhold før og delte plads med 1. klasse. Det kunne vi ikke leve med, siger Kaj Andersen, som oplyser, at der inden for en periode på fire år tages stilling til en tilbygning til skolen. Udover købet af skolen til 1,8 mio. kr. har friskolen planer om at investere i nye vinduer, en renovering af skolekøkkenet og udskiftning af et varmeanlæg. Det løber op i yderligere 600.000 kr., og friskolen er i forhandlinger om et kreditforeningslån på 2,4 mio. kr. Ny formand Da friskolen for nylig holdt generalforsamling, kunne de knap 30 fremmødte konstatere, at friskolen er inde i en god udvikling. Det viste erklæringen fra skolens tilsynsførende, sognepræst Poul-Erik Tranholm-Pedersen. Ifølge en ny lovgivning skal der være nemlig et skærpet tilsyn med undervisningen på private grundskoler og friskoler. Sognepræsten har fulgt undervisningen og mener, at skolens samlede undervisningstilbud til fulde står mål med folkeskolens. Desuden hæftede han sig ved, at der er en positiv atmosfære på skolen, og den er præget af frimodige børn, som ikke er bange for at ytre sig hverken i den store forsamling ved den daglige morgensamling eller i klassen. Generalforsamlingen bød også på et farvel til formanden siden 1997, Connie Blom, som fik blomster, pakker og rosende ord for sin store indsats for friskolen. Knud Larsen blev valgt som ny formand, og bestyrelsen består nu af Aase Johansen , Lise Bygholm, Villy Hvarregaard, Dorthe Buus Jørgensen, Arnfinn Rismoen, Lars Braun og suppleanterne Trine Bjerg og Lars Staal.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk