Mere plads til socialt belastede

Værk 1 på Vest-Wood skal have plads til flere

LØGSTØR:Løgstør Kommune og Vest-Wood i Løgstør er på vej til at udvide samarbejdet omkring ”Værk 1”. Det er en fabrik i fabrikken på Vest-Wood, hvor socialt belastede kan introduceres til arbejdsmarkedet på meget lempelige vilkår. Udvidelsesplanerne er kommet på banen samtidig med at Vest-Wood har fået en andenplads i kampen om den fornemme netværkspris, der er en anerkendelse til virksomheder som tager et socialt ansvar. Her var ”Værk 1” i konkurrence sammen med en række andre projekter og var en af tre virksomheder, der var med i finale-opløbet. Plads til 15 I øjeblikket er der plads til at Løgstør Kommune kan have 10 socialt belastede personer på ”Værk 1”, men der lægges op til, at der skal være plads til 15. Samtidig med udvidelsen ansættes der en assistent for Cleve Sørensen, der hidtil har været ene om at lede ”Værk 1”. Det betyder, at der kan ydes en særlig indsats over for ledige med væsentlige andre problemer end ledighed i bestræbelserne på at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er planen at assistenten skal ansættes 1. februar. Ydelse fra kommunen De ansatte på ”Værk 1” modtager ydelse fra Løgstør Kommune. Det er et succeskriterium, at minimum 40 procent af de ansatte kan udsluses til ordinært job, fleksjob, skånejob eller pension. Det er samtidig et mål, at minimum 20 procent i en eller anden form kan få ansættelse hos Vest-Wood og have samme arbejdsvilkår eller vilkår der ligger tæt op af de øvrige ansatte på virksomheden. En del af aftalen mellem Vest-Wood og Løgstør Kommune er, at der ikke må visiteres kriminelle, aktive stofmisbrugere eller aktive alkoholikere til ”Værk 1”. Siden starten har 61 personer været ansat i fabrikken i fabrikken. Det er lykkedes at få godt 60 procent af dem videre ud i ordinære jobs. Omkring halvdelen har fået jobs på Vest-Wood.