Hospitaler

Mere plads til sygehus

AALBORG:Når Aalborg Psykiatriske Sygehus senere i år tager en helt ny sengeafdeling på Langagervej i brug, står Aalborg Sygehus klar til at rykke ind i de lokaler, der bliver ledige. Den nye sengeafdeling med 54 pladser i Aalborg Øst betyder, at der bliver frigjort lokaler i Aalborg Psykiatriske Sygehus' hovedkvarter på Mølleparkvej - lige ved siden af Aalborg Sygehus. Derfor er det planen at rokere lidt rundt, så Aalborg Sygehus kan overtage flest mulig sammenhængende etager i højhuset, som er en del af psykiatrisk sygehus. Bygningen rummer i dag både lægekontorer og sengestuer. Selv om Aalborg Sygehus senere i år tager det nye 36.000 etagemeter store medicinerhus i brug, er det ikke nok til at løse pladsproblemet. Således har der i flere år været et presserende behov for at få etableret bedre, sammenhængende faciliteter for klinisk biokemi og klinisk mikrobiologi. Disse afdelinger ligger i dag spredt på forskellige kontorer, laboratorier og barakker på både sygehus syd og nord. Desuden har det i flere år været på tale at etablere et patienthotel med 50-60 værelser i tilknytning til Aalborg Sygehus. - Vores største problem er, at vi har flere ting på ønskesedlen, end der sandsynligvis bliver plads til i højhuset. Derfor iværksætter vi nu et planlægningsarbejde som skal kortlægge, hvor meget der egentlig er plads til. Så må vi senere tage stilling til, hvilke funktioner der skal flytte ind, siger sundhedsudvalgets formand Karl Bornhøft (SF). Faktisk har det psykiatriske højhus i flere år indgået i udbygningsplanerne for Aalborg Sygehus. Tanken blev lanceret på et temamøde i amtsrådet, og nu er tiden altså inde til at føre planerne ud i livet. - Aalborg Sygehus vil til stadighed få behov for mere plads. Det får aldrig ende. Derfor håber vi da også, at sygehuset med tiden kan komme til at råde over en endnu større del af området i takt med, at psykiatrisk sygehus opretter afdelinger andre steder. Men det kommer naturligvis til at ske i tæt samarbejde med social- og psykiatriudvalget. Vi er ikke ude på at presse nogen væk for selv at få mere plads, understreger Karl Bornhøft. I investeringsoversigten for 2005 og de to kommende år har sundhedsudvalget afsat ialt 31,2 millioner kroner til de nødvendige anlægsarbejder i psykiatrihøjhuset.