Hals

Mere plads til taxier

Teknisk udvalg har erklæret sig positivt indstillet over for et forslag om, at håndværkerområdet i Hou udvides. Håndværkerområdet ligger vest for Strandvejen, og ønsket om at få det udvidet til helt ud mod Houvej hænger sammen med, at Hou-Ulsted-Hals Taxi og Minibus ønsker at flytte bilerne dértil - frem for som nu at have dem holdende i et parcelhuskvarter i byen. Hou-Ulsted-Hals Taxi og Minibus bliver i øvrigt i fremtiden de eneste i kommunen med hyrevognsbevillinger - som de p.t. har seks af. Det sker, når Karins Taxi i V. Hassing stopper pr. 1. juli. Dette stop vil resultere i en ledig hyrevognsbevilling, men teknisk udvalg mener ikke, at der i øjeblikket er behov for at opslå bevillingen som ledig.