Mere politikerlede?

VÅBENLOV:Kære politikere. Er i gået helt fra forstanden vedrørende knivloven? I er i fuld gang med at kriminalisere det meste af den danske befolkning, og det må simpelthen ændres. Jeg læste i dag i en leder, at en ”professor” havde gennemgået de domme, der hidtil er afgivet i henhold til loven, manden mente helt alvorligt, at loven var udmærket og tjente sit formål! Jeg er ikke professor, men har aftjent det meste af mit voksenliv som politimand og mener selv, jeg har lidt erfaring desangående. Jeg kan udmærket godtage, at man ikke må bære et våben, når man går på værtshus eller opholder sig i nærheden, men det er da helt hen i vejret, at betjente ransager en mands bil for våben, når han spiser morgenmad på en bænk et eller andet sted i byen. I ”gamle dage” lærte enhver politibetjent at have ”en fornuftig fortolkning” i mange sammenhænge i forbindelse med jobbet. Ud fra de mange dømte virker det, som om den fornuftige fortolkning er helt forsvundet fra politiets virke og indlæring. Nu skal så mange som muligt bare ”noteres og en tur i spjældet” så skal de nok lære det! Den måde at kriminalisere danskerne er helt ude i tovene, og det eneste, det fører til, bliver endnu mere politikerlede, og ikke mindst bliver politiet syndebuk i manges mening. Enhver ved, at utallige danskere er ”gør-det-selv- og handymænd”, hvorfor mange har alskens værktøj i bilen, såfremt man nu lige får brug for det. Det drejer sig om hobbyknive, skruetrækkere, stemmejern, brækjern og økser. De fleste af de ting kan bruges, såfremt man skulle blive involveret- eller komme til et uheldssted, hvor der er brug for værktøj til at bryde en havareret bil op eller aflive et såret dyr. Stort set alle de nævnte ting kan bruges som våben, såfremt man vil det. Derfor skal danskeren nu vente på redningsfolk/ politiet til de nævnte opgaver. I mellemtiden er bilens passagerer brændt inde eller dyret har lidt en smertefuld død. Men "loven skal holdes", og det virker, som om fornuften er forsvundet i politikernes udlægning. Kære politibetjente, far med lempe, uanset ledelsens og politikernes mening. I bestemmer, om borgerne skal hade eller støtte politiet. Kære politikere, kan I ikke se, at en ændring af loven er nødvendig, må vi borgere om nødvendig drage det ind i valgkampen, når den tid kommer. Den danske mand bestemmer over politikerne og ikke omvendt, selv om det jævnligt ser sådan ud.