Mere praktik for studerende ved Århus Universitet

EMNER 10. september 2002 08:00

ÅRHUS: Den virkelige verden og universitetslivet skal komme hinanden mere ved, og et af midlerne i Århus hedder mere praktik for de universitetsstuderende. Hidtil har det været ret sporadisk, om de studerende på humanistiske fag som f.eks. dansk og historie kunne komme i praktik som del af deres universitetsuddannelse. Men Det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet, der bl.a. omfatter sprogfag, har planer om at integrere praktik i den nye studiestruktur, der træder i kraft fra efteråret 2003. - De studerende vil have, at vi ved noget om praktik, og at vi interesserer os for, hvad de kan bruge deres uddannelse til. De bliver meget glade, når de f.eks. hører, at vi løbende er i kontakt med Dansk Industri og Dansk Handel & Service. Alle vil jo ikke være gymnasielærere, siger Hanne Leth Andersen, der er studieleder på fransk og formand for studieudvalget på humaniora. Allerede i dag er der en del praktikaftaler på de enkelte institutter, men brugen af praktikophold er meget forskellig fra fag til fag, og der er nu nedsat en gruppe, som skal indsamle de forskellige erfaringer. Grith Thagaard Loft fra Det Humanistiske Fakultetssekretariat fremhæver, at det kræver samarbejde og en mere formaliseret kontakt til erhvervslivet, hvis praktik skal være en del af den humanistiske studieordning, som omfatter mange fag. - Hvis der pludselig står 1000 studerende om året, der vil i praktik, siger det sig selv, at det ikke kan lade sig gøre uden et formaliseret samarbejde med nogle virksomheder. Med det betyder ikke, at studerende ikke selv kan finde en praktikplads og få den godkendt, siger Grith Thagaard Loft til bladet Information & Debat, som Aarhus Universitet udgiver. Det er et ufravigeligt krav, at praktikken kan knyttes sammen med den studerendes universitetsfag, og arbejdet i en virksomhed, organisation eller forskningsinstitution skal følges op med en opgave eller rapport for at blive godkendt som studierelevant. Også Det Naturvidenskabelig Fakultet på Aarhus Universitet arbejder på få praktik ind i studieordningerne. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...