Mere realisme i jobsøgning

Folk må fremover gå efter brancher med efterspørgsel på arbejdskraft

NY HJØRRING: Udbud og efterspørgsel hænger ikke altid sammen. Den gruppe som i dag står udenfor arbejdsmarkedet må fremover i højere grad indstille sig på at målrette deres jobsøgning efter de brancher, hvor man mangler ledige hænder. Det vil først og fremmest sige social- og sundhedssektoren, byggeriet, butiksområdet samt turisterhvervet. - En holdningsændring er nødvendig. Man kan sagtens forestille sig, at der bliver stillet flere betingelser for at få offentlige ydelser, siger arbejdsmarkedsdirektør i Ny Hjørring Kommune, Ida Balling. Ifølge Ida Balling er det bestemt ikke usandsynligt, at deltagelse i bestemte kurser eller uddannelsesforløb er en forudsætning for at få kontanthjælp eller sygedagepenge. AF-chef i Hjørring, Vivi Frost Nielsen er på linie med Ida Balling. - Det er vigtigt at afstemme forventninger. De skal være realistisk i forhold til den enkeltes kompetencer, siger Vivi Frost Nielsen. De er begge enige om, at der i endnu højere grad skal være fokus på den hurtigste vej til beskæftigelse, når AF og Ny Hjørring Kommune fra nytår går sammen om et fælles jobcenter. - Det handler om at komme i arbejde. Det signal skal vi sende i det øjeblik den ledige kommer ind af døren, mener Vivi Frost Nielsen. Den kommende borgmester i Ny Hjørring Kommune, Finn Olesen, påpeger, at en tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne er vigtig for at sikre, at der bliver tilbudt kurser, der svarer til virksomhedernes behov. - Vi har ikke den nødvendige uddannelse og kompetence i dag i Nordjylland. Vi får svært ved at klare det, hvis folk ikke er parat til at uddanne sig og tilegne sig de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, siger Finn Olesen. Han erkender, at den nye storkommune også har en stor opgave ikke mindst når det gælder pleje, for der bliver flere ældre fremover. Kommunen kan nemlig også blive ramt på pengepungen for refusionen fra staten er afhængig af, hvor mange Ny Hjørring Kommunen får i arbejde.