Lokalpolitik

Mere reelt at melde sig ud af parti

Op til weekenden meddelte Peder Thomsen, at han ikke længere vil betale kontingent, p.g.a. partiets skatteforslag over for bl.a. landbruget.

Han er i sin gode ret til ikke at betale kontingent, men det havde aftvunget mere respekt , hvis han havde meldt sig ud, noget jeg i øvrigt selv har været i 365 dage, men det skyldtes ikke utilfredshed med partiets generelle politik, men mere interne uoverensstemmelser. Men jeg forstår godt Peder Thomsens frustrationer, og dem kæmper jeg også med på alle hovedbestyrelses- og landsmøder, nemlig at vi fra provinsen og især udkantsområder ikke bliver taget tilstrækkeligt alvorlig, og det kan blive et problem for Det Radikale Venstre, når valget kommer. Og det kan blive når som helst, her kan hver stemme blive afgørende, og jeg regner selvfølgelig ikke med, at Peder Thomsens udmelding kommer for direkte at skade Det Radikale Venstre, men mere et nødråb fra en erhvervsgruppe, som vi alle ved er økonomisk klemt, så derfor skal den tages alvorligt. Jeg vil gerne uddybe dette med følgende betragtninger: I år og for fire år siden havde vi lukkelovens afskaffelse til afstemning, og begge gange blev det afvist med stort flertal, men det bliver klart vanskeligt med de mange ny byfolk og ikke mindst veluddannede i partiet, skal vi socialliberale blive stadig bedre forberedt. Her vil jeg for første gang fortælle om et godt råd, som jeg fik af Asger Baunsbak Jensen, tidligere landsformand for Det Radikale Venstre og folketingsmedlem (desværre ganske kort), valgt i Skive-kredsen, om, at jeg hele tiden skulle have et netværk, ikke nødvendigvis ret mange. Men en stærkt enig gruppe kan ved dygtig planlægning næsten få afgørende indflydelse i enhver forsamling, det råd har jeg fulgt i 15 år, og resultaterne er jeg bestemt ikke utilfreds med. På fiskeriområdet har radikale de seneste år haft en høj profil med Martin Lidegaard som dygtig ordfører. Kystfiskeriet har fået andre ordninger. Og nu arbejder vi med en ny finansieringsordning, hvor vi vil sikre, at en stor andel, helst alle de unge og ældre dygtige fiskere, kan blive i erhvervet og vi dermed for moderniseret. Og her ikke mindst sikkerhedsmæssigt får forbedret fiskeriflåden, så den bliver tidssvarende. Inden for byggeriet er der behov for administrative lettelse og en ny tilbudslov, idet den nuværende som VK-regeringen har ansvaret for misbruger de mindre håndværkere, og det forventer Det Radikale Venstres erhvervsordfører Nasar Khader tager op tager straks i det nye folketingsår. Der kommer i øvrigt andre typer landmænd end Peder Thomsen og melder sig ind i Det Radikale Venstre, nemlig landmænd, som er meget optaget af miljø, og dem hilser vi også meget velkommen, sammen med traditionelle landmænd.