Socialforsorg

- Mere reklame for kommunal ældrepleje

Stadig flere ældre benytter sig af privat hjemmehjælp og pleje. Det skal en bedre markedsføring af den kommunale ældrepleje lave om på, mener byrådsmedlem Bruno Müller (S)

Bruno Müller (S) vil have reklame for den kommunale ældrepleje i medierne. Det kan blandt andet finansieres gennem reklamer på hjemmeplejens biler, mener han.
FOTO: KIM DAHL HANSEN

Bruno Müller (S) vil have reklame for den kommunale ældrepleje i medierne. Det kan blandt andet finansieres gennem reklamer på hjemmeplejens biler, mener han. FOTO: KIM DAHL HANSEN

FREDERIKSHAVN:Der skal mere end bare plasticposer til for at skabe gennemslagskraft for den kommunale ældrepleje. I hvert fald hvis det står til det socialdemokratisk byrådsmedlem Bruno Müller. I april besluttede socialudvalget, at kommunen skulle reklamere for sine ydelser på ældreområdet, og det er efterfølgende sket ved annoncer på de plasticposer, man kan få på biblioteket, og på de postkort, der udleveres sammen med en velkomstpakke fra Frederikshavn kommune til tilflyttere. - Der er desuden planlagt reklame i et blad til brugerne, men bladet er ikke en realitet endnu, og jeg tror også, at det er andre målgrupper, vi skal henvende os til, for eksempel de pårørende, siger Bruno Müller. Han har derfor i socialudvalget foreslået, at kommunen finder andre og mere synlige former for markedsføring. - Det kunne for eksempel være reklame på tv eller annoncer i avisen. Akkurat ligesom de private firmaer gør, siger han. Bruno Müller ønsker mere reklame, fordi han frygter, at kommunen en dag udelukkende står med administrationen af ældrepleje og ikke med selve udførelsen. - I dag udgøres 28 procent af den praktiske hjælp og 13 procent af den personlige pleje af private leverandører. Hvis vi bare sidder tilbagelænet og ikke foretager os noget, bliver den kommunale sektor fuldstændig agterudsejlet, siger han. Et andet aspekt i sagen er spørgsmålet om tillægsydelser. I dag kan man som bruger ikke købe tillægsydelser af den kommunale hjemmepleje som for eksempel hjælp til at vaske vinduer. - Det er selvfølgelig en markedsfordel for de private leverandører, men her mener jeg også, at vi som kommune skal have lov at sælge tillægsydelser, siger han. Spørgsmålet om tillægsydelser ligger lige nu på et bord på Christiansborg - det er nemlig ikke noget, byrådet selv må træffe beslutning om. Til gengæld kan byrådet selv beslutte, om der skal ske en mere intens markedsføring af den kommunale hjemmepleje, og eftersom man i socialudvalget ikke kunne blive enige om sagen, ender reklamespørgsmålet nu i byrådet.