Mere respekt i folkeskolen

UNDERVISNING:Den danske folkeskole er blandt verdens dyreste. Det var ikke så galt, hvis vores skoleelever så havde ligget i toppen, men ikke alene er vores skoleelever dumpet i den sidste PISA undersøgelse, men vi har en hel masse unge mennesker, som går ud af skolen, uden at kunne læse, skrive og regne ordentligt. Mange af dem får ikke en ordentligt uddannelse, dvs. at samfundet får alt for lidt ud af de penge, der bruges på folkeskolen, og de unges livskvalitet daler. Man kan så spørge sig selv om, hvad der bliver af pengene. 1970'ernes pædagogiske målsætning om, at børn skulle respekteres og høres, så de kunne udvikle sig til selvsikre individualister, er lykkedes i en sådan grad, at det nu er blevet pædagogikkens største problem. Pædagogikken har klart fremelsket den ideologi, at vi skal respektere hinanden for nærmest bare at være til. Fra vuggestue og helt op på universitetsniveau er det sådan, at ene alene fordi folk mener noget, er det per definition i orden, også selv om det, de siger, måske ikke er fornuftigt. Dette er en misforstået respekt, der bevirker, at vi har mistet evnen til at gribe ind og vise den vej, som vi mener, er den rigtige. Finland topper på PISA listen er lærerne universitetsuddannet, så her er noget, man burde se på, således at vi får bedre uddannede lærere. Så skal der en anden holdning til mht. eleverne. Det kræver mere respekt og konsekvens. Det hjælper jo ikke, at lærerne er for eftergivende, men det er jo desværre ofte sådan i dag, at hvis en elev ikke har lavet sit hjemmearbejde, så sker der ikke noget ved det, fordi mange lærere er bange for konfrontationen. Lærerne skal i stedet sikre, at omsorgen og læringen er professionaliseret kærlighed. Uddannelsessystemet skal baseres på høflighed, hvor det markeres, at der ikke er ligeværd mellem lærer og elever. Det skal markeres, at der her er en social trafik, hvor man ikke behøver at elske hinanden for at respektere hinanden.