Retspleje

Mere retssikkerhed - flere klagemuligheder

Så er det nye Danmarkskort på plads.

Efter kortet er næste skridt selve kommunalreformen, som Folketinget debatterer i disse dage. På det sociale område vil reformen føre til, at borgernes retssikkerhed forbedres markant. Retssikkerhed og kommunalreformen går hånd i hånd. Formålet med kommunalreformen er at skabe fagligt og økonomisk bæredygtige kommuner. Der vil ikke længere være små kommuner med et lille antal medarbejdere, som skal overskue hele den sociale lovgivning. For at stille borgeren bedre, fremsætter jeg til efteråret et lovforslag, der stiller større krav til de kommunale afgørelser og som vil forbedre klagemulighederne på det sociale område. Lovforslaget ændrer fundamentalt med borgernes retssikkerhed: I dag er det nok, at kommunerne i deres afgørelse skriver, at borgeren "har fået bevilget et botilbud efter § 92". Borgeren skal fremover have også have en begrundelse for formålet med og indholdet i indsatsen og en beskrivelse af tilbuddet. De nye regler om begrundelse vil gælde for tilbud, som borgeren får i længere tid. F.eks. botilbud, til særlige dag- og klubtilbud og stofmisbrugsbehandling. Borgerne får også krav på en begrundelse, hvis kommunen ønsker at flytte én. Ændringerne betyder, at man får mulighed for at klage til de sociale nævn over det tilbud, man har fået anvist, hvis man ikke mener, at tilbuddet passer til éns behov. Det er der begrænset mulighed for i dag. Det betyder, at man ikke i dag kan gøre noget, hvis kommunen sender én til et bofællesskab for psykisk syge i Nordjylland, selvom hele ens omgangskreds og liv udfolder sig på Fyn, hvor der måske også findes en egnet boform med ledige pladser, hvor man hellere vil bo. Det er et problem, der skal gøres noget ved, for det hænger ikke rimeligt sammen, at der gælder fine sagsbehandlingsregler, når man søger om byggetilladelse til sin garage, men ikke, når man får tildelt et botilbud. Man kan klage over afslag på byggetilladelsen til garagen, men man kan ikke klage over at få tildelt et botilbud, som måske er flere hundrede kilometer væk fra ens pårørende. Det vil jeg nu lave om på, så reglerne er på plads samtidig med, at de nye kommuner danner det nye Danmark.