Socialforsorg

Mere ro i hjemmeplejen

Lederstilling skal have nyt indhold

AABYBRO:Hjemmeplejen iAabybro Kommune er ved at lægge en turbolent periode bag sig efter tidligere tiders samarbejdsproblemer personalet i mellem. Det har også betydet ændringer i organisationen, og derfor skal den ledige stilling som sygeplejefaglig leder have nyt indhold, og kommunaldirektør Henrik Hartmann skal sørge for, at stillingen bliver genbesat. Tilbage i 1999 og 2000 gennemgik en konsulent ældreplejen og foreslog en ny struktur med ansættelse af en ældrechef, der skulle have ansvar for administrationen og en sygeplejefaglig leder, der skulle have ansvar for selve plejen og den faglige udvikling. To ledere blev ansat i september 2001, men den sygeplejefaglige leder stoppede i april året efter. Begrundelsen var, at jobbets indhold var for bredt, ligesom hun ikke kunne løse de interne samarbejdsproblemer, der var blandt personalet i hjemmeplejen. Det lykkedes ikke kommunen at finde en ny sygeplejefaglig leder, hvorfor der blev udnævnt en konstitueret leder fra 1. juni 2002 til 31. oktober 2003.Så stoppede hun også. I stedet for at genopslå stillingen besluttede socialudvalget, at ældrechefen også tog sig af de sygeplejefaglige opgaver som et forsøg på at løse personale-problemerne, der efterhånden var blevet så store, at det var umuligt for personalet at fungere som en gruppe. Derefter gik en proces i gang, hvor problemerne blev afdækket, og i dag er hjemmeplejen atter velfungerende, oplyser borgmester Ole LykkegaardAndersen (V). Nu er der så udsigt til kommunesammenlægning, og der er indført frit valg mellem offentlig og privat pleje. Det betyder, at der ikke er behov for en sygeplejefaglig leder, men en leder som skal sørge for, at plejen bliver udført.