EMNER

Mere rødt end gult

Advarselslamperne blinker fortsat - og kuløren er tættere på rød end gul. Det siger Venstres gruppeformand, Hans Jørgen Kaptain, i en kommentar til kommunens økonomiske situation

Hans Jørgen Kaptain (V) er bange for at M/S Frederikshavn driver for vind og vejr uden styring på økonomien. Foto: Bent Jakobsen.

Hans Jørgen Kaptain (V) er bange for at M/S Frederikshavn driver for vind og vejr uden styring på økonomien. Foto: Bent Jakobsen.

- Vi kom ud af 2007 med et underskud på 106 mio. kroner og i min verden er det faktisk endnu større. Tallene er "pyntet" med en aftale med Forsyningen, idet kommunen overtog pensionsforpligtelsen. Det blev vi kompenseret for med 23 mio. kroner, som er indtægtsført. men det er altså penge, vi skal af med igen, så i virkeligheden er underskuddet nærmere 130 mio. kroner, siger Hans Jørgen Kaptain. Han er dybt bekymret for udviklingen, men håber, at der nu bliver ryddet op. - Vi har valgt at eftergive socialudvalget dets underskud på 27 mio. kroner, men allerede på årets første fire måneder har de oparbejdet en ny overskridelse på 23 mio. kroner på driften. Det er et utroligt faretruende stort beløb og vi taler altså ikke om engangsudgifter men løbende drift til en forvaltning, der fik tilført 20 mio. kroner i Budget 2008. Venstres medlemmer af økonomiudvalget, Hans Jørgen Kaptain og Jens Ole Jensen, har flere gange rykket for tidligere og bedre information om "rigets tilstand". - Sidste år fik vi meget sent information om de store overskridelser. Rapporteringssystemet er ikke godt nok og jeg savner også konstruktive forslag fra forvaltningscheferne om, hvad vi skal stille op. Nu peger man på besparelser på de handicappede og andre steder, hvor det gør rigtigt ondt, men vi skal ikke blot gå efter de svageste. Forvaltningen er nødt til at se på egen drift. Hvor kan vi omorganisere arbejdsgangene i eget hus? Vi har vedtaget en forvaltningsrevision i socialforvaltningen, men det tager et-to år, inden vi ser en effekt af det. Jeg mangler styring og ledelse og vil gerne se et oplæg fra embedsmændene til, hvordan vi løser problemerne, siger Hans Jørgen Kaptain.