Ældreforhold

Mere samvær giver ældre livskvalitet

Projekt LeveBo har givet en bedre hverdag - og mindre sygefravær

HJØRRING:Det er en gammel sandhed, at man generelt har det bedst, hvis man er sammen med andre mennesker og ikke sidder alene i ophøjet ensomhed. Sandheden skulle i al sin enkelhed gælde både det mentale og det fysiske helbred - og var baggrunden for projekt LeveBo-miljø, som Hjørring Kommune satte i værk i 2003/04 på de kommunale plejehjem. Her begyndte man at ombygge fællesrummene, således at de blev mere indbydende for de ældre - samtidig med at man stille og roligt skruede op for aktivitetsniveauet. Formålet var ganske enkelt, at de ældre skulle trækkes ud af deres lejligheder for i stedet at være mere sammen i et fællesskab til gavn for både dem selv og plejepersonalet. Projektet har nu godt et år på bagen, og selv om socialforvaltningen langtfra er klar til en egentlig evaluering, blev emnet alligevel diskuteret på de seneste møde i social- og sundhedsudvalget. Her var stemningen særdeles positiv, hvilket skyldtes to faktorer - nemlig en lang række positive tilkendegivelser fra ældre og deres pårørende samt at sygefraværet blandt plejepersonalet var faldet. Mere personale Mange af de ældre har siden ombygningen af fællesrummene givet udtryk for, at de nu føler det som om der er mere personale til at hjælpe dem i det daglige - hvilket dog ikke er tilfældet, idet bemandingen er uændret. - Årsagen er nok, at de ældre nu opholder sig mere i fællesrummene, hvor personalet er mere tydeligt for dem - og det virker altså positivt, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Helmuth Zickert (S). - De ældre får en mere konstant oplevelse af, at de ikke er alene, men er omgivet af mennesker, siger han. Det er dog ikke alene tanken, at de ældre skal opholde sig mere i fællesrummene. De skal også deltage i aktiviteter afhængigt at deres formåen. - De kan f.eks. hjælpe med at tage vasketøj ud af vaskemaskinen, hakke løg eller hvad de nu kan og har lyst til at være med til - hvor formålet er, at de skal føle sig som en del af et fællesskab, som de var før de blev boligplacerede på et plejehjem, siger Helmuth Zickert. Hans grundlæggende holdning til et menneskeliv er, at man skal tage ansvar for sit liv og sin hverdag - og at dette ansvar ikke holder op, selv om man bliver ældre og ikke længere kan blive i sin egen bolig. - Det har den positive bieffekt, at man bliver mere tilfreds med sig selv og sin hverdag, hvilket igen påvirker helbreddet i positiv retning, siger han. Mindre sygdom Det er ikke kun de ældre, der har givet udtryk for tilfredshed med de forbedrede fællesrum. Personalet har også givet respons - i form at et mindre sygefravær. Et af målene med de nye fællesskaber var, at sygefraværet skulle reduceres med 10 pct. - et fald, som har vist sig at blive større i virkeligheden i to af kommunens tre distrikter, mens der har været en svag stigning i det sidste - hvilket Helmuth Zickert tilskriver to langtidssygemeldinger, som fylder i statistikken. - Da vi introducerede projektet, tror jeg nok, at personalet opfattede det som et skørt påhit, men som de kom på en kurser og nu har oplevet virkeligheden, er stemningen positiv. Og det er vel også sådan, at hvis man som plejepersonale omgås tilfredse ældre, ja, så bliver man selv stærkere og mere robust - hvilket åbenbart påvirker sygefraværet, siger han. To års overvågning Social- og sundhedsudvalget vil de næste to år lade projekt LeveBo-miljø passe sig selv. - Det tager tid, før tingene finder en dagligdag i et sådant projekt, hvor både de ældre og plejepersonalet skal til at tænke anderledes. Derfor skal projektet have ro, før vi laver den endelige evaluering, siger Helmuth Zickert.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst