Mere sikker adgang til Rimmen Station

På Skagensvej i Nielstrup anlægger Vejdirektoratet snart en helle midt på vejen. Det sker for at gøre det lettere for cyklister og fodgængere at krydse vejen, når de skal til Rimmen Station.

Nu kommer der en helle midt på Skagensvej ved Nielstrup.
Trafikpolitik 22. september 2011 12:11

På begge sider af den trafikerede Skagensvej går en cykelsti, og med hellen tilgodeser man trafiksikkerheden for de trafikanter, der færdes på cykelstierne og skal passere vejen for at komme til og fra den lille sti, der går til Rimmen station. Med hellen kan cyklister og fodgængere krydse vejen i to tempi, hvor de står i sikkerhed på hellen midt på vejen. På strækningen fra Råsigvej til nord for stien til Rimmen Station opsætter Vejdirektoratet langs den vestlige cykelsti lysmaster, der kan oplyse cykelstierne på begge sider af Skagensvej. På den østlige side kommer der til at stå en enkelt lysmast ved jernbaneoverskæringen. Det betyder, at området, hvor jernbanen krydser Skagensvej, fremover er oplyst. Som en del af projektet bliver der fra jernbaneoverskæringen til nord for Brattenvej lavet hastighedsbegrænsning på 60 km/t for at øge sikkerheden yderligere. Med hastighedsbegrænsningen øges sikkerheden ikke kun for cyklister, men også for bilister, fordi der ind i mellem opstår fare for sammenstød i forbindelse med højresving ad Brattenvej. Det sker, fordi bilisterne sætter farten op umiddelbart efter jernbaneoverskæringen og ikke er opmærksomme på de højresvingende bilister. Når etablering af hellen er færdig, skal der lægges slidlag på strækningen fra jernbaneoverskæringen til syd for Brattenvej. Arbejdet med at anlægge hellen og opsætte lysmaster starter i løbet af uge 39. Vejdirektoratet forventer, at arbejdet er færdigt med udgangen af oktober. Vejrliget kan forhindre, at slidlagsarbejdet kan udføres i år. Arbejdet vil så blive udført i foråret 2012. I anlægsperioden kan naboer og trafikanter forvente gener i form af indsnævrede kørespor og nedsat hastighedsbegrænsning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...