Ungdomsuddannelser

Mere skævvridning

Af Anton Olesen Jyllandsgade 15, 9520 Skørping lene_anton@hotmail.com CAFÉPENGE: I øjeblikket ser det ud til, at de såkaldte cafépenge fjernes for næsten alle unge studerende. Dette vil medføre en skævvridning af uddannelsesmulighederne, og dermed vil det blive meget sværere at opnå målsætningen om de 95 procents gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Jeg vil derfor foreslå, at man som minimum bruger nogle af de sparede penge til at give gratis transport til og fra uddannelsesstedet for de unge på gymnasium, teknisk skole m.v. Det er uretfærdigt og ofte uoverskueligt, at man som ung studerende med bopæl ude på landet både skal bruge tid på fritidsjob og bruge flere timer om ugen på transport. De studerende i byerne har ikke tilsvarende udgifter og har ca. gennemsnitligt 10 timer mere til rådighed pr. uge til lektier og fritidsarbejde. Hvis I politikere ikke indser og retter op på denne uretfærdige forfordeling, vil der aldrig blive 95 pct., der gennemfører en ungdomsuddannelse.