Lokalpolitik

Mere skov på vej til kommunen

Politikere vil have fremmet de rekreative fornøjelser

HALS:De folkevalgte beslutningstagere i Hals Byråd er på vej til at oprette en ny skovfond, der har til formål at øge arealet af skov og natur i kommunen. Det fortæller borgmester Bent Sørensen (S), der forventer, at sagen om den nye skovfond kommer til behandling på det næstkommende møde i økonomiudvalget. Tankerne om at etablere en ny skovfond er fulgt i kølvandet på byrådets nylige beslutning om at købe en gård med 12,5 hektar tilhørende jord ved DLG-bygningen på Aslundvej nord for Omfartsvejen ved V. Hassing. - Vi påtænker her at etablere en bynær skov, fortæller Bent Sørensen (S), der glæder sig over købet, der kostede Hals Kommune 1,2 mio. kr. - hvis også Jordbrugskommissionen senere godkender handelen. - Det er et godt område at placere en bynær skov, for det er også i nærheden et område med særlige drikkevandsinteresser, og vi er derfor på forkant med de krav, der på et senere tidspunkt vil komme i bestræbelserne på at sikre landets drikkevandsinteresser, fortsætter Bent Sørensen, der tillige påpeger, at forhandlingerne om købet af den nævnte gård hidtil er blevet kørt for meget lavt blus i forhold til offentligheden. - Det er altid vanskeligt for os at købe jord, for så snart vi begynder at tilkendegive, at vi vil købe, er der ofte andre, der køber det for næsen af os, forklarer borg-mesteren, der i øvrigt betegner prisen på 1,2 mio. kr. som en ”almindelig landbrugspris”. Pengene til det nævnte gård- og jordkøb bliver hentet op ad kommunekassen, men derefter er det tanken, at den nye skovfond skal fremskaffe midler til de nye skovrejsninger og lignende ved enten at sælge noget af kommunens eksisterende skov eller andre arealer - eller ved at pege på andre finansieringsmuligheder i budgettet. - Mulighederne er altså mange, men målet med det her er som sagt, at vi i kommunen skal have mere skov og natur, og hvis vi vælger at sælge noget skov, er det også planen, at der med de indtjente penge skal plantes noget tilsvarende i stedet for, bemærker Bent Sørensen, der slutteligt tilføjer, at de 12,5 hektar indkøbt jord også åbner mulighed for senere eventuelt at etablere et nyt erhvervsareal i området, hvor Nørresundby-firmaet Polar Seafood er på vej til at sætte sig på de fleste af de nuværende erhvervsareal-kvadratmeter i området.

Forsiden