Mere støtte til nyuddannede lærere på vej

Seminariet vil ruste studerende bedre til samarbejdet med forældrene

HJØRRING:Det kan svært at stå og være helt ung og nyuddannet og skulle argumentere imod børnenes forældre, der måske har lange uddannesler bag sig og synes, at de har mere forstand på undervisning end en 24-årig lærer, der gik på seminariet for få måneder siden. Det har Hjørring Seminarium erfaret fra deres tidligere studerende, og samme melding lyder fra andre steder i landet. Derfor er seminariet nu ved at forbedre indsatsen på området. - De nyuddannedes tilbagemeldinger har ført til, at nogle lærere hos os er i gang med en udviklingsprojekt om den gode dialog med forældrene. Det vil vi gerne vide mere om. Især den problematiske situation, der nogle gange opstår, når kontakten mellem lærere og forældre ikke er god. Vi vil gerne vide mere om, hvordan man kan håndtere det, og den viden kan vi bruge til at ruste de studerende bedre, fortæller rektor på Hjørring Seminarium, Nils-Georg Lundberg. Erfaringerne fra projektet bliver allerede nu brugt i undervisningen af de lærerstuderende, hvor det indgår som en del af forskellige fag. I faget Skolen i Samfundet arbejder de studerende for eksempel med relationen til forældrene, både de formelle ting og de forventninger og udfordringer, der knytter sig til forældresamarbejdet. Seminariet har også en anden måde at støtte de nyuddannede på. - Mange af vores tidligere studerende holder kontakt med dem, de har haft linjefag med. De har elektroniske konferencesystemer og mødes nogle gange her på seminariet for at snakke om forskellige situationer og problemer, de har været ude for. De bruger det meget til at spørge hinanden og tale om forskellige situationer. De kan også bruge deres gamle linjefagslærere, når de mødes, fortæller Nils-Georg Lundberg. De netværk er ikke kun til glæde for de nyuddannede, men også for seminariet. - Vi lærer på den måde noget om, hvad det er for nogle udfordringer, de nyuddannede står i, og hvad der er svært for dem. Så har vi bedre chancer for at ruste de kommende nyuddannede til opgaverne, siger Nils-Georg Lundberg. Andre stedet i landet tænker man i de samme baner. I hovedstaden har CVU Storkøbenhavn oprettet projekt "Start som lærer", hvor de nyuuddannede tilbydes efteruddannelsesmøder, konferencer på nettet og supervision af seminarielærere. Nils-Georg Lundberg understreger, at det også er vigtigt, at de nye arbejdspladser tager godt imod de nyuuddannede lærere. - Skolerne griber det an på forskellige måder. Nogle steder får de lidt færre timer i begyndelsen og bliver knyttet sammen med en mentor, som bruger noget tid på at støtte den nyuddannede, fortæller han. Samtidig er det en obligatorisk del af praktikken i læreruddannelsen, at praktikanten deltager i forældresamtaler og forældremøder. - Hvor praktikken før i tiden foregik mest i klassen, så er der i dag er kommet mere vægt på alt det, der foregår udover det, og her er samarbejdet med forældrene en af de vigtige ting.