Børnepasning

Mere stort og småt fra valgmødet i Asaa

} ETTRICK?: I forbindelse med den - på forrige side omtalte - ordveksling om V's borgmesterkandidat, slog Lars Schönberg-Hemme (R) fast, at der i hans øjne var tale om et politisk trick fra V's side gående på at få flere til at stemme på Jens Arne Hedegaard og dermed V ved kommunal-valget 15. november. } BØRNEPASNING: Der blev på valgmødet også sat fokus på børnepasningen i de to kommuner - hvor Brønderslev p.t. har skolefritidsordninger, mens Dronninglund har fritidshjem. Her var der bred enighed om, at der i den nye kommune skal være plads til denne forskellighed - men at der skal tilvejebringes et ensartet normeringsniveau i den nye kommune. } TURISTKONTOR: Også spørgsmålet om et turistkontor i Asaa blev vendt på valgmødet, og mens nogle - som for eksempel Anders Peter Aaen Jensen (K) - talte for genetableringen af et selvstændigt turistbureau i havnebyen, så hældte de fleste andre mere til, at der i Asaa bliver tale om en knap så permanent, men stadig effektiv servicering af de lokale turister, når de er der - eventuelt i form af et strategisk godt placeret satellitkontor i byen. } SYNSKE?: Brønderslevs Arne M. Jensen (S) blev af sin partifælle i Asaa, Ole Bruun, præsenteret for de fremmødte som "den nye kommunes første borgmester", og Arne M. Jensen sluttede senere ordene fra S-lejren af med at fastslå, at han glæder sig til "at stå i spidsen for den nye kommune". } TVÆRPOLITISK: Johnny Sort Jensen, der har en fortid som SF-kandidat til Dronninglund Byråd, blev på valgmødet spurgt, hvorfor han nu er at finde som kandidat for Borgerlisten - hvortil han svarede, at der i Borgerlisten er tale om en tværpolitisk liste.