Børnepasning

Mere styr på det kommunale budget

Udgifterne til kontanthjælp og dagpenge har sprængt budgettet

BRØNDERSLEV:Uden de store sværdslag bevilgede byrådet i Brønderslev 14 mio. kr. til overskridelser, der er sket inden for både børne- og kulturudvalgets samt social- og sundhedsudvalgets område. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) konstaterede, at der er tale om overskridelser, der har været ventet. Inden for børne- og kulturudvalgets område er overskridelserne på 6,1 mio. kr. Heraf tegner rådgivnings- og vejlednings-området sig for 3,5 mio. kr. Det er blandt andet spørgsmålet om pasning af børn uden for hjemmet. Folkeskolens budget er sprængt med 500.000 kr. Social- og sundhedsudvalget har haft en merudgift på 7,2 mio. kr. Heraf udgør kontanthjælp fire mio. kr. og dagpenge 5,2 mio. kr. Der har så været besparelser på andre området. Formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S), sagde, at der er sket en nedskæring i antallet af dagplejere, og at der er en vis opsigelsesperiode for dagplejere. Gitte Krogh (V) bemærkede, at det er godt, at der er mulighed for at vælge mellem privat og kommunal dagpleje. Byrådet vedtog samtidig, at der skal ske en opstramning, så der kommer mere styr på budgettet. - Det bliver med et overskud på budget 2005 på 250.000 kr. meget magtpåliggende at overholde budgettet, konstaterede borgmester Jens Arne Hedegaard (V). - Der er således ikke meget plads til tillægsbevillinger. Men med månedlige økonomi-rapporteringer, kan vi løbende følge eventuelle overskridelser på budgettet. I budgettet for 2005 er der regnet øgede udgifter ind til blandt andet råd og vejledning, kontanthjælp og dagpenge. Jens Arne Hedegaard indrømmer, at det er svært at lægge budget omkring de ikke-styrbare konti. - Vi har truffet visse foranstaltninger. Blandt andet når det gælder anbringelser uden for hjemmet, har vi i hvert tilfælde bedt om to løsningsmodeller. Men det er ikke slået igennem økonomisk. Jens Arne Hedegaard bemærker, at der er kommet styr på udgifterne på ældre-området, der holder sig inden for budgettet.