Mere synlige krav til fjordmiljøet

Politikerne regner med næste år at have ny målsætning klar

AALBORG:Gang på gang har Limfjorden skabt politisk blæst, og de politiske bølger bliver givet også høje, når amtspolitikerne næste år skal tage stilling til en ny handlingsplan for Limfjorden. I handlingsplanen bliver der opstillet ny målsætninger for fjordens miljø, ligesom den skal indeholde forslag til, hvordan målenes nås. Det tekniske udredningsarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af planen er i fuld gang, og det er meningen at amtspolitikerne i sommeren 2006 skal tage stilling til spørgsmålet. I dag er der en en række krav til udbringning af husdyrgødning, som landbrug i Limfjordens opland skal opfylde, hvis de ønsker at udvide. De krav vil formentlig blive opretholdt, og måske vil de endda på nogle områder blive strammet. Men ud over det vil der komme nogle meget synlige mål. - Hvor klart vandet er, kan være et mål for, hvordan miljøet er. Det kan også være vigtigt at se på udbredelsen af ålegræs, da det har stor betyding for fisk og andet dyreliv, siger civilingeniør Svend ÅgeBendtsen, NordjyllandsAmt. De seneste to år er ålegræsset igen begyndt at brede sig i Limfjorden. For ca. 75 år siden forsvandt det næsten på grund af sygdom, men ålegræsset genvandt det meste af udbredelsen i løbet af 1950"erne og 1960"erne. Siden har det på grund af forurening i en periode været trængt tilbage. Ålegræs har som andre planter behov for lys, og det er derfor afhængigt af vandets klarhed. Klarheden påvirkes af mængden af alger i vandet, og algernes vækst afhænger af tilførslen af kvælstof og forfor. Kvælstofudledningen har gennem flere år skabt voldsom debat, idet udledningen stadig er omkring 50 procent højere end det, fjorden kan tåle. Handlingsplanen bliver både lavet ud fra amtets mål og ud fra, at EU"s vandrammedirektiv skal opfyldes. I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen for Limfjorden er der nedsat en række arbejdsgrupper, og der er overordnet dannet et Limfjordsudvalg, der bla. består af amtspolitikere, repræsentanter for landbruget og for naturorganisationer. - Det er meget glædeligt, at nogle af de ting, som vi har sat i gang begynder at virke. Det kan måske føre til, at der ikke kommer ny stramninger af miljøkravene. Men nogen lettelser, tror jeg ikke der kommer. Ud over en ny handlingsplan bliver der også krav fra EU, vi skal leve op til, siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V). Næstformanden for udvalget Henrik Ringbæk Madsen (S) ser ikke nogen mulighed for lettelser: - Vi er i gang med et sejt træk, hvor vi må skabe noget, der holder, når kommunerne overtager en del af ansvaret for miljøområdet. Med de rensningsanlæg, der er etableret, er der sket forbedringer. Nu er det vigtigt, at landbruget gennem godt landmandskab kommer til at leve op til kravene. SF-amtsrådsmedlemmet Thomas Krog forudser, at der kommer enkelte yderligere stramninger. Han peger på at landbrug er hovedårsagen til problemet med for stor kvælstofudledning. - Landbruget har ikke leveret det bidrag til forbedringer, som det skulle, mener Thomas Krog.