Mere tid til ældre

Sparet tid til møder bruges på de ældre borgere

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Charlotte Albeck fortalte om et tilbud med 1-1-2-akuthjælpere.

I Brønderslev Kommune er der blevet bedre tid til pleje af de ældre i og med, at der er indført computere i hjemmeplejen. Den gode nyhed kunne direktør for sundhed, omsorg og beskæftigelse, Henrik Aarup-Kristensen, give på det årlige orienteringsmøde i ældrerådet. It-forsker Jeppe Agger Nielsen har spurgt alle landets 98 ældrechefer i forbindelse med en ph.d.-afhandling, og han har kigget ekstra grundigt på tre kommuner - Brønderslev, Svendborg og København. Jeppe Agger Nielsen udråber i sin ph.d.-afhandling Brønderslev som en mønsterkommune. - Det er vi stolte over, konstaterede Henrik Aarup-Kristensen. Morgenmøde sløjfet I Brønderslev er hjemmehjælpernes morgenmøde sløjfet, og i stedet kan hjemmehjælperne på deres små computere - pda'er (personal digital assistent) - trække en liste over de ældre, de skal besøge på deres tur. Og i Brønderslev Kommune er den sparede tid kommet de ældre til gode, der har fået flere såkaldte varme hænder. Henrik Aarup-Kristensen oplyste, at det altafgørende har været, at der skulle være en gevinst, som de ældre får glæde af. Henrik Aarup-Kristensen indrømmede, at det ikke just medførte jubel hos de ældre. Masser af spørgsmål Der var masser af spørgsmål til panelet, der bestod af formand for ældreomsorgsudvalget, Peer Thisted, Henrik Aarup-Kristensen, formand for ældrerådet, Tage Enevoldsen, leder af ældreområdet Bodil Christiansen samt leder af visitationen, Tina Grønbech. Birger Hebsgaard, der repræsenterer Ældre Sagen, ønskede at vide, hvad der sker med Plejecentret Risagerlund. Peer Thisted sagde, at det først afgøres om godt en uge i forbindelse med budgetseminaret. Han ser gerne, at der bygges et nyt plejehjem i Brønderslev, der på sigt får plads til 60-70 beboere. - I dag er der 24 på Risagerlund, men det er ikke rentabelt. Der skal gerne være 30, og allerhelst 40 på et plejehjem, for at der er økonomi i driften. Ønske om centralkøkken Omkring mad til ældre lagde Peer Thisted ikke skjul på, at han gerne ser, at der etableres et centralkøkken, og at de enkelte plejehjem får mad herfra, som de varmer op. Solveig Skovrider Eriksen: - Den snak med, at de ældre gerne vil hjælpe med at lave mad, kan I godt glemme. De vil ikke lave mad. - Hvad med at lade andre lave maden? Peer Thisted mener, at det er en kommunal opgave at lave mad til de 300-400 på plejehjemmene. Omkring plejehjemmene i øvrigt er der lagt op til, at plejehjemmet i Flauenskjold skal lukkes. Fra de ældre på mødet lød der en kraftig opfordring til ikke at skære i kommunens aktivitetscentre. I kommunens sparekatalog er der peget på en nedskæring på halvanden medarbejder. Flere pegede på, at en beskæring vil ramme de mange frivillige på centrene. På mødet deltog også fuldmægtig Charlotte Albech fra Region Nordjylland, der fortalte om det forsøg, der er i gang med frivillige 1-1-2-akuthjælpere. Der er 30 hjælpere i Thisted og 30 i Sydmors, der rykker ud, samtidig med, at der sendes en ambulance. Hvis forsøget bliver en succes, er det planen, at det skal udbredes.