Hirtshals

Mere tid til center

HIRTSHALS:Skal Hirtshals Idrætscenter fortsat være selvejende - eller skal centret i fremtiden være på kommunale hænder. Det spørgsmål er endnu uafklaret, og nu har idrætscentrets bestyrelse fået økonomisk tilskud, så driften kan fortsætte, selv om arbejdet med organiseringen ikke - som ventet - kan blive klar til 1. januar. Frem til februar arbejder bestyrelsen videre med det materiale, der skal belyse de forskellige muligheder for at organisere Hirtshals Idrætscenter - herunder fordele og ulemper ved at være selvejende og kommunale.