Mere tid til demente

Næsten 20 procent mere tid til pleje af en dement beboer

PANDRUP:Der bliver lidt mere tid til at tage kommunens demente borgere. Det sker efter, at socialudvalget i Pandrup Kommune har besluttet at opnormere normeringen pr. beboer fra 0,73 til 0,87. 1. januar besluttede kommunen at nedlægge fire beboerstuer på Pandrup Plejecenter, som der ikke længere er behov for, fordi flere borgere vælger at blive i deres eget hjem. Det har medført, at der er blevet godt tre medarbejdere i overskud og det er de ressourcer, som nu bliver anvendt til pleje af demente beboere. Udover at kommunen gerne vil yde en bedre omsorg for de demente er opnormeringen også medvirkende til, at kommunen nu næsten kommer på niveau med de øvrige kommuner i Jammerbugten. Eksempelvis er normeringen på demenspladser i Brovst Kommune 0,88, mens den i Aabybro Kommune er helt oppe på 1. - Vi har ligget lavt i forhold til de andre kommuner og samtidig har vi et overordnet ønske om en ordentlig politik for demente, og det her er med til at sikre, at der bliver mere tid til omsorg, siger formanden for socialudvalget, Frits Pedersen (S) og fortsætter. - Jeg mener, vi skal give de demente den bedst mulige livskvalitet, det kræver en større indsats, fordi demente ofte har brug for mere tid til at gøre tingene. Og derfor er det vigtigt, at man som personale har tid til dem, uden at blive stresset, fordi der er en masse andet, man skal nå, siger Frits Pedersen Der er i alt 21 plejehjemspladser til demente på de fire plejecentre i kommunen