Mere tid til omsorg til de ældre

Dansk Folkeparti præsenterer sig selv

AALBORG:I Det nye Aalborg vil Dansk Folkeparti føre helhedsorienteret politik. Vi vil skabe de fornødne rammer for at bevare og fremme aktive og levende landdistrikter. Ældre- og handicapområdet i Det Nye Aalborg skal styrkes yderligere. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der bliver mere tid til omsorg og rengøring hos de ældre. Ingen handicappede unge, må bo på plejehjem beregnet for ældre. På daginstitutionsområdet vil Dansk Folkeparti arbejde for, at daginstitutionerne har tilstrækkeligt med udendørsarealer og legefaciliteter. Standarden af bygninger, der huser daginstitutioner, skal være høj. I Det nye Aalborg er det af stor betydning, at vi får afviklet trafikken nemt, hurtigt og hensigtsmæssigt. Dansk Folkeparti siger nej til yderligere indskrænkninger af vejnettet i Aalborg. Nyhavnsgade må aldrig gøres 2-sporet, det vil skabe en flaskehals, der vil ødelægge fremkommeligheden til bymidten, til stor skade for de handlende. På uddannelsesområdet vil Dansk Folkeparti sikre et bedre samarbejde mellem Universitet og Det Nye Aalborg. Derudover skal der arbejdes på, at få flere mellemlange og lange uddannelser til Aalborg. Herigennem vil det være muligt at tiltrække flere ressourcestærke unge til byen. Modersmålsundervisning må ikke genindføres i Det Nye Aalborg. Dansk Folkeparti vil støtte såvel bredde, som elitesporten. Hvis Aalborg har et godt sportsligt image, som f.eks. AaB og Aalborg DH, vil det være lettere at tiltrække og fastholde nye indbyggere - til gavn for erhvervslivet. Dansk Folkeparti ønsker kommunens indvandrepolitik ændret, således at vore nye medborgere også skal lære at læse og skrive dansk.