Mere tid til samarbejde

Siden PISA-undersøgelsen fra 2003 har der været debat omkring danske folkeskoleelevers skoleresultater.

Specielt den borgerlige regering er gået i "selvsving" over det, de betegner som dårlige resultater. Undersøgelsen fortælle ikke, hvad der evt. kunne laves om eller hvordan. Den debat mangler. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at der kommer mere fokus på fagligheden. Men vi bliver nødt til at have en debat mellem skoleforskere, lærere, skoleledere og forældre omkring, hvordan vi gør dette. Det er et problem, når den borgerlige regering nærmest hovedløst kaster løsninger ud uden reelt at have diskuteret dem med forskere og skolefolk. Løsningen er ikke obligatoriske nationale tests. Selv om en del af forliget går ud på, at testresultaterne ikke vil blive offentliggjort, kunne man godt forestille sig, at om nogle år vil en fremtidig regering vælge at offentliggøre testene, så skolerne kan sammenligne hinanden. Dette er bestemt ikke ønskeligt. En af måderne på at højne fagligheden er et tættere samarbejde mellem skolen og hjemmet. Alle undersøgelser viser, at hvis forældrene har et tættere kontakt til skolen og læreren, så kan det ses på børnenes faglighed og sociale indstilling. Derfor bør regeringen satse på at styrke skole-hjem samarbejdet. Dels mod det enkelte barn, dels mod klassen som helhed og dels i forhold til hele skolen. Dette kunne f.eks. ske ved at sørge for, at lærerne får mere tid til forældresamarbejde via bl.a. hjemmebesøg, kontaktmøder, skolehjemportal osv. Samtidig er det også vigtig at fastholde, at man som forælder også må tage ansvaret for sit barns skolegang og indlæring. Man kan ikke bare sige, at det er et skoleproblem. Det er et fælles ansvar at styrke fagligheden. Det kræver tid og ressourcer og kan ikke bare etableres via flere skoletests.