Lokalpolitik

Mere til landdistrikter, erhverv og turisme

LET-udvalg får en lille million kroner mere at arbejde med næste år

NY HJØRRING: Udvalget for landdistrikter, erhverv og turisme har af forretningsudvalget fået en beskeden rammeudvidelse fra 10,348 millioner kr til 11,229 millioner, således at tilskuddene til Toppen af Danmark og VUR-samarbejdet kan rummes indenfor rammen. Desuden afsættes der på næste års budget 347.000 kroner som Leader-midler, selv om udvalget endnu ikke har fået en afklaring på, hvor mange EU-penge, der ligger i det nye landdistriktsprogram, der starter næste år. Det var oprindeligt planen, at Leaderkoordinator Flemming Trinskjær og Arne B. Thomsen, Syddansk Universitet skulle indbydes til udvalgsmødet i mandags, men ifølge udvalgsformand Knud Rødbro (UP) sker det ved det næste udvalgsmøde. En ny post, som udvalget besluttede at indarbejde i budgettet er 100.000 kroner til Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) ved Aalborg Universitet. - Forudsætningen er at andre kommuner også bakker op med støtte til CISS, og så vil vi opfordre til, at virksomheder i Hjørring-området benytter CISS noget mere, så vi her får mere gavn af det, siger Knud Rødbro. CISS har til formål at styrke erhvervsudvikling. forskning og udddannelse indenfor den del af IT-området, hvor programmer og software indbygges i elektroniske produkter. Bevillingen til CISS lægges ind under udvalgets hovedpost erhvervsfremme og erhvervsservice, som er på 6,939 millioner kroner.