Forsikringsvirksomhed

Mere tryghed

Der er valg til TryghedsGruppen repræsentantskab. Det går ikke stille af.

VALG:Der er valg til TryghedsGruppen repræsentantskab. Det går ikke stille af. Medlemmerne (forsikringstagerne) har denne gang ønsket at blande sig i valget. Det passer vist ikke bestyrelsen, der plejer selv at udpege repræsentanterne, og på hovedkontoret i Lyngby kører propagandamaskinen for fulde omdrejninger. Kristian Haldrup Nielsen fra Løgstør, der er en af bestyrelsens kandidater, mener ikke, at jeg ved, hvad jeg taler om, når jeg omtaler TryghedsGruppen som et andelsselskab. Men som landmand skulle Kristian Haldrup ellers vide bedre. I 1991 vedtog den ordinære generalforsamling i Tryg Forsikring at ændre forsikringsselskabet til et andelsselskab med begrænset ansvar med navnet Tryg A.m.b.a. og andelshavere er de til enhver tid værende forsikringstagere i Tryg Forsikring. Kan Kristian Haldrup Nielsen mon oplyse læserne, hvornår repræsentantskabet har bestemt noget andet? Kristian Haldrup Nielsen skriver videre, at man kan forvisse sig om sagernes rette sammenhæng ved at gå ind på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, men så sent som i 2007, var TryghedsGruppen registreret med virksomhedsformen Andelsselskab (-forening). Måske kan Kristian Haldrup forklare mig, hvornår, af hvem og hvorfor registreringen senere er blevet ændret? I øvrigt kan en diskussion om TryghedsGruppen er et amba eller et smba opfattes som en diskussion om, hvorvidt naboens bil er en Avensis eller en Toyota. Jeg tillader mig at citere en af Kristian Haldrups landmandskolleger, Bent H. Knudsen, Løgstør, der har ydet en livslang indsats for andelsvirksomhederne. Han skrev forleden et debatindlæg, at der bør gøres op med TryghedsGruppens tilsidesættelse af helt fundamentale andelsretlige principper, og han håber at rigtig mange forsikringstagere vil stemme på forsikringstagernes egne kandidater for der er virkelig behov for nyt blod i TryghedsGruppen, der har vendt ryggen til sine egne medlemmer. Jeg vil opfordre alle forsikringstagere til at deltage i valget, og her stemme på en af de kandidater, der er opstillet af forsikringstagerne. Såfremt jeg bliver valgt vil jeg arbejde for at ejerskabet til forsikringskoncernen forvaltes i forsikringstagernes interesse, og dermed være med til at sikre forsikringstagernes kontrol med TryghedsGruppen. Med mit afsæt i landbruget har jeg et indgående kendskab til andelsbevægelsen og medlemsdemokrati, og det er bl.a. den viden og erfaring jeg er parat til at gøre brug af i TryghedsGruppens repræsentantskab, så pengene ikke fjernes fra forsikringstagerne. TryghedsGruppen er mere end Trygfondens uddeling af penge til de mange gode formål. TryghedsGruppen råder over er megastor formue på hen ved 30 mia. kr., der er kommet fra forsikringstagerne, og de skal derfor selvfølgelig også have indflydelse på hvad pengene bruges til. Fx investeres betydelige dele af den store formue i andre selskaber, og med min viden om erhvervsforhold, foreninger og medlemsdemokrati ønsker jeg at medvirke til, at forsikringstagernes interesser bliver tilgodeset, så initiativer og beslutninger afspejler forsikringstagernes ønsker.