Mere tryghed

VALG:Jeg vil opfordre alle forsikringstagere til at deltage i valget og stemme på en af de kandidater, der er opstillet af forsikringstagerne. TryghedsGruppen er mere end Trygfondens uddeling af penge til de mange gode formål. TryghedsGruppen råder over er megastor formue på henved 30 mia. kr. fra forsikringstagerne, og de skal derfor selvfølgelig også have indflydelse på hvad pengene bruges til. Fx investeres betydelige dele af den store formue i andre selskaber, og med min viden om erhvervsforhold, foreninger og medlemsdemokrati ønsker jeg at medvirke til, at forsikringstagernes interesser bliver tilgodeset, så initiativer og beslutninger afspejler forsikringstagernes ønsker. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat