EMNER

Mere tvang?

PSYKIATRI:Jeg står fuldstændig uforstående over for, at alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har vedtaget, at ambulant tvang i psykiatrien skal indføres, så specielle grupper af psykiatribrugere, hvis de ikke selv møder op, skal kunne hentes af politiet i eget hjem og bringes til et sted, hvor de tvangsmedicineres. Det er muligt at gøre noget godt for sindslidende uden at øge brugen af tvang. Man skal prioritere sygehuspsykiatrien ved at sætte mere personale ind, man skal øge antallet af sengepladser og yde mere omsorg i behandlingen. At psykisk syge får tilbagefald, bliver svingdørspatienter og holder op med at tage deres medicin hænger nøje sammen med, hvor mange ressourcer der afsættes til psykiatrien og hvordan de bruges.