Mere tydeligt hvad fortiden skal koste

AALBORG:Hvis museumsloven ændres, så der indføres krav om obligatoriske prøvegravninger i jord med fortidsminder, er det en klar forbedring. Det mener direktør Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum, der har opgaven med arkæologiske forundersøgelser og udgravninger i Nordjylland. Som reglerne er i dag, er det ganske frivilligt, om en privat bygherre vil have udført en forundersøgelse. Men springer man den over for at spare udgiften, kan det give en ubehagelig overraskelse i den sidste ende, når museumsfolkene stiller med regningen for en udgravning. - Hvis der indføres obligatoriske prøvegravninger, får alle bygherrer - store som små - et klart billede af, hvad deres projekt koster, og så kan han bedre tage stilling til, om man f.eks. l vil have lavet en kælder under et hus, siger Lars Nørbach. Hvordan ordningen skal finansieres, vil han ikke blande sig i. Lars Nørbach har medvirket til at udarbejde det ny lovforslag med museumsfaglige indspark. Men direktøren afviser, at lovændringen bliver til på baggrund af lokale genvordigheder mellem museet og direktør Hans Andersen, der ejer flere ejendomme i det gamle Aalborg og har kritiseret museumsfolkene for langvarige og dyre udgravninger. - Der har været meget stor debat om finansieringen af arkæologiske udgravninger over hele landet. Ikke kun i Aalborg, tilføjer Lars Nørbach.