Mere vækst her

Virksomheder i yderområder kan være akkurat lige så sunde og solide, som alle andre.

Sundhed 12. september 2011 06:00

Men virkeligheden er, at virksomheder i yderområder kan have svært ved at optage banklån, selvom det kan se ud til, at den eneste væsentlige hindring i nogle tilfælde er en beliggenhed, der ikke tiltaler bankernes kreditafdelinger. Radikale Venstre vil oprette en ordning for "Udkantskaution" og fond for Erhvervsudvikling på i alt 500 mio. kroner. Det er velkendt at virksomheder i yderområder risikerer at få afslag på lån til sunde projekter i deres bank pga. deres beliggenhed. Med "Udkantskaution" kan de opnå statskaution for dele af lånet. Det er ét af 8 punkter i vores nordjyske vækstudspil, der kan læses på radikale.dk/arbejde . Jeg er selv iværksætter, og kender bureaukratiet i forbindelse med opstart af virksomhed indefra. Ved at staten yder udkantskaution, hjælper vi sunde virksomheder til at udvikle sig, og dermed hjælper vi både beskæftigelsen og for den sags skyld skattegrundlaget i de kommuner, hvor virksomhederne ligger. Det er hverken rimeligt eller fornuftigt, at et mindre kendt postnummer i sig selv skal forhindre driftige virksomheder i at vokse. Analyser viser, at små- og mellemstore virksomheder er hårdest ramt af bankernes opstramning i kreditgivningen. Og virksomheder på landet er også påvirket af den økonomiske kris. Banker og kreditgivere er yderst påpasselige med at give lån til små og mellemstore virksomheder i yderområder. Radikale Venstre vil skabe gode rammebetingelser for små virksomheder, så der kan skabes økonomisk vækst i yderområderne. Vi mener, at staten skal være klar til at kautionere for lån til virksomheder i yderområder, der har svært ved at få lån i bankerne. Ved at give virksomhederne i yderområderne bedre mulighed for at investere og ruste sig til fremtiden, kan vi sikre, at virksomhederne kan overleve og være med til at fastholde beskæftigelse og aktivitet i landdistrikterne. Radikale Venstre har, som det eneste parti, fremlagt en samlet vækstplan for Nordjylland. Det er et oplæg til samarbejde og vi indbyder alle partier til at stå sammen og komme med input og forslag. Vores plan har otte punkter og er finansieret via de reformaftaler, vi har indgået i Folketinget. I stedet for, at Nordjylland skal være et udkantsområde, skal regionen i stedet have udsigt til mere vækst samt bedre erhvervs- og arbejdsforhold. Det er omdrejningspunktet i Radikale Venstres nordjyske vækstudspil.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...