Mere vand solgt end købt

Vi fortynder ikke vandet, siger Bonderup Vandværks formand

BONDERUP:Hvor mærkeligt det end lyder, så har vi solgt mere vand, end vi har købt, oplyste formand for Bonderup Vandværk, Tage Jensen, på generalforsamlingen, der forløb stille og roligt. Kun bestyrelsen var mødt op. - Vi har købt 24.584 kubikmeter fra indvindingsselskabet og solgt lidt mere. Det er dog ikke de store differencer, sagde Tage Jensen, der erkender, at det ser lidt mærkeligt ud. Men situationen er den samme i Trekroner og Aggersund, der er de to andre tilsluttede vandværker i indvindingsselskabet. - Vi går ikke og fortynder vandet, og har fået vandmålerne kontrolleret. Og det viser sig, at de tre vandværkers samlede måling stemmer overens med det kvantum, indvindingsselskaber har oppumpet, men alligevel er der også i år overskud i vandmængden. Og det betyder jo til gengæld, at der overhovedet ikke er vandspild, siger han. Vandkvaliteten er helt i top. Der er hverken nitrat eller andet, der nærmer sig grænseværdierne. Vandprisen er uændret 1,75 kr. pr. kubikmeter, og den faste afgift er 175 kroner pr. almindelig forbruger. For de ti store forbrugere og huse med flere lejemål gælder en højere fast afgift. Takstbladet er allerede godkendt af Fjerritslev kommune, oplyste Tage Jensen. Der er 155 forbrugere tilsluttet vandværket, det er en fremgang på en. Jette Danielsen og Niels Ove Larsen blev genvalgt til bestyrelsen, øvrige bestyrelsesmedlemmer er Tage Jensen, Lissy Viese og Hans Jensen