EMNER

Meritlærer

For at blive optaget på uddannelsen til meritlærer skal man opfylde én af tre betingelser: Have en videregående uddannelse med ét eller to af skolens fag. Være uddannet pædagog eller ernærings-og husholdningsøkonom. Man kan blive optaget på dispensation, hvis man opfylder en række krav, blandt andet om erhvervserfaring. Alt efter ens forudsætninger kan uddannelsen tages på et eller to år. Der er deltagerbetaling til uddannelsen, der er oprettet under åben uddannelse.