Mes­sing­mu­sik i Skal­borg

Har­mo­ni­or­kes­tret Brass’n Harmony skal nok spil­le kir­ke­rum­met op, når der ons­dag 21. ja­nu­ar in­vi­te­res til nyt­års­kon­cert i Skal­borg Kir­ke.

Brass’n Harmony be­står af 46 blæ­se­re og slag­tøjs­spil­le­re i 10 til 40 års al­de­ren og er or­ga­ni­se­ret gen­nem Den Mu­si­ske Skole i Aal­borg. I an­led­ning af nyt­året vil or­kest­ret spil­le et fest­ligt pro­gram, der in­klu­de­rer både sang og or­gel­ak­kom­pag­ne­ment ved kir­kens or­ga­nist Eva-Ma­rie Kjæhr Ole­sen. Or­kest­ret le­des af Paul John Cook, som er ud­dan­net trom­pe­tist fra The Gre­na­di­er Guards Band i Lon­don, og Mas­ter i Krea­tiv Mu­sik­for­mid­ling fra Vest­jysk Musikkonservatorium. Brass'n Harmony gi­ver nyt­års­kon­cert i Skal­borg Kir­ke ons­dag 21. ja­nu­ar.