Løgstør

Messe sikrede hal-overskud

LØGSTØR:Hvis ikke, det var for et stort overskud ved den forårsmesse, som sidste år blev afholdt i Løgstør Hallerne, så var Løgstør Hallerne kommet ud af 2002 med et underskud. Men messen gav et nettooverskud på 89.738 kr., og det betød, at hallerne kom ud af 2002 med et overskud på 1.626 kr. Formanden for Løgstør Hallerne, Anders Moustgaard, Løgstør, oplyser, at det fortrinsvis er indtægterne fra anden udlejning, som er gået ned. Faldet har været på ca. 40.000 kr., og det influerer samtidig på salget i hallernes cafeteria, hvor indtægterne er faldet med knap 60.000 kr. - Samtidig kan vi konstatere, at "tredje" halvleg svinder ind. I dag har brugere travlt med atr komme hjem, når de har dyrket sport, så den lille eftersnak i cafeteriet bliver ofte ikke til noget, fremhæver Moustgaard. For at afbøde lidt på nedgangen har hallerne sat udlejningspriserne lidt op - herunder også de såkaldte proppenge - det beløb, arrangørerne betaler pr. udskænket genstand. - Det har jeg hørt en del kritik af, men det er nu ikke for at "puge" penge sammen til hallerne. Vi må blot lære, at vi ikke skal vente så længe med en lille prisforhøjelse, men i stedet procentvis følge stigningen i prisen på de genstande, som arrangørerne udskænker, siger Anders Moustgaard.