Messecenter undersøgt

Messecenter Nords bygning i Pandrup er blevet gennemgået fra A til Z af byggesagkyndige fra Jammerbugt Kommune for at finde ud af, om bygningen eventuelt kan bruges som ny administrationsbygning.

Bygningen på Industrivej i Pandrup er blevet gennemgået for at finde ud af, om bygningen eventuelt kan bruges som ny fælles administrationsbygning i stedet for de fire rådhuse. Ejerne af messecenteret, Bach Gruppen i Viborg og Torben Jensen, Aalborg, vil sælge bygningen, fordi det har vist sig urentabelt at drive selvstændig messevirksomhed, og de har foreslået kommunen at bruge den til et nyt stort rådhus. - Vi har set grundigt på bygningen og er ved at samle tekniske oplysninger, og så skal der regnes på tingene, oplyser kommunaldirektør Henrik Hartmann. - Det tager tid, for der er mange forhold, der skal regnes med ind. Også tekniske forhold som ventilation, energiforbrug og it-forsyning, og så skal man selvfølgelig regne på, hvad det koster at indrette de mange kvadratmeter til kontorer og hvordan de bedst udnyttes. På nuværende tidspunkt har kommunen 12.000 kvadratmeter i de eksisterende rådhuse, og i messecenteret er der 10.000, der egner sig til kontorer, og 14.000 kvm produktionshal. - Jeg vil tro, at vi en gang i januar kan komme med en anbefaling af, om det er en god ide at gå videre med planerne, eller om vi gør bedst i at opgive det, og det er så op til politikerne at beslutte. Henrik Hartmann tilføjer, at hvis politikerne siger god for ideen, kan der ligge materiale til en endelig beslutning i løbet af foråret. - Der er ingen tvivl om, at et fælles rådhus vil være mere effektivt end den nuværende struktur, fordi alle forvaltninger og ledere så er i samme hus. Men der er selvfølgelig også ansatte, der vil være kede af at få fælles rådhus, fordi de får længere til arbejde. Hvis det bliver et ja til at gå videre med ideen, skal de nuværende rådhuse sælges, og den borgerskranke, som man beholder i hver af hovedbyerne, kan så få plads på bibliotekerne.