Lokalpolitik

Mest destruktiv

PERSONHETZ: Allerede inden regionsvalgkampen er kommet rigtig i gang, har Venstre tilsyneladende valgt det mest destruktive, nemlig en personlig hetz på amtsborgmester Orla Hav (S) frem for selv at fremlægge deres politik. Måske føler de ikke, at de har en, som de rigtigt brænder for. Det kan vel ikke tænkes, at Venstre er bekymret på egne vegne for resultatet til regionsvalget? Det kom tydeligt til udtryk ved mit første regionsvalgmøde i Jerup, hvor personhetzen mod amtsborgmesteren startede, og Marian Geller (V) følger det op i NORDJYSKE 15.10. Den bekymring, som amtsborgmesteren og mange andre har med strukturreformen, er den samme, som mange Venstre-folk har og fortsat vil have. Konservative har aldrig lagt skjul på, at de ønsker amterne helt afskaffet, og selv om jeg ikke tror, der er et flertal i Venstre, der har den holdning, så er målsætningen i VK-regeringen og DF, at de nuværende regioner kun er en overgang, inden de også fjernes. Konservative, som altid har haft det svært med storebror Venstres manerer lokalt og landspolitisk, samt Kristendemokraterne, der er i valgforbund til regionsvalget, kan komme i en nøgleposition ved også at pege på Orla Hav som første regionsformand og så lade V og DF få fire år til i tænksomhed at fundere over reformens tåbeligheder.