Planteavl

Mest fjordmiljø for pengene

Mariager Fjord er et rengøringsprojekt til millioner af kroner

HOBRO:Egentligt er det slet ikke så svært. Fjern halvdelen af svinene fra grisestaldene omkring Mariager Fjord. Så er vi godt på vej til at løse kvælstofproblemet i Mariager Fjord. Men det er ikke nødvendigvis den billigste løsning for samfundet. Det viser en analyse, som Nordjyllands og Århus Amter har fået lavet. En analyse, som skal hjælpe politikerne på vej. Foruden et hav af politiske, juridiske og menneskelige omkostninger vil den halve svineløsning koste samfundet 365 kroner per kilo sparet kvælstof til Mariager Fjord. Til sammenligning er prisen kun 15 kroner per kilo, hvis samfundet lader 90 hektar af Onsild Å-dal ved Hobro oversvømme, så naturen selv kan fjerne kvælstof fra vandet. Går politikerne efter ”mest for pengene”, skal de også lukke dambrug. Det koster i hvert fald ikke samfundet så meget. Men da langt det meste kvælstof stammer fra landbruget, slipper bondemanden næppe. Og landbruget kan yde sin del, uden at det behøver at koste en herregård for samfundet. F.eks. ved at så efterafgrøder i kornet, når det er høstet. Så vil mere kvælstof blive optaget i planterne og ikke ende i fjorden. Den praksis udført på de 36.000 hektar marker omkring Mariager Fjord vil koste 45 kroner pr. kilo kvælstof og samlet skåne fjorden for 92 tons om året, viser amternes beregning. Derimod nytter det mindre at lægge pres på kommunerne. Deres renseanlæg fungerer allerede så godt, at det vil koste mange penge at forbedre dem yderligere. Dog lægger rapporten fra amterne et vist pres på Hobro og Hadsund Kommuner. Hvis de forbedrer deres kloaksystemer og udvider deres største overløbsbygværk, vil der ved kraftige regnskyl løbe mindre fosfor ud i fjorden. Prisen for samfundet ligger sådan cirka midt i mellem de billige og de dyre tiltag.